Đọc báo 5 phút để hoàn thành báo danh
Đã báo danh
Làm nhiệm vụ lĩnh 700 xu
Chia sẻ thu nhập
Thu lính thành công

Lên tới 200%

+ 1
Lĩnh nhận thành công
Quy định điểm danh

1: Mỗi ngày đọc báo 5 phút, có thể hoàn thành báo danh, lĩnh nhận xu

2: Báo danh liên tiếp, ngày 4,7 có thể lĩnh nhận thêm thu nhập khác

3: Báo danh liên tục bị đứt đoạn, phải bắt đầu lại từ ngày 1

4: Chu kỳ báo danh gồm 7 ngày, sau 7 ngày sẽ quay lại từ đầu

Đã rõ
Hôm nay đã báo danh
+ Xu
Phiên bản đã cũ,
nâng cấp để nhận thêm xu
Nâng cấp ngay
Thông báo!
Gần đây, hệ thống phát hiện một số người dùng có hành vi quy đổi tiền trái phép. Dẫn đến việc số dư tài khoản không chính xác. Hệ thống đã tiến hành kiểm tra và thu hồi. Cảm ơn bạn đã thông cảm!