Vì lý do tối ưu hoá quy trình rút tiền, bắt đầu từ ngày 20/12/2018, ứng dụng sẽ đóng cổng Quy đổi từ xu sang VND. Mọi giao dịch trên ứng dụng đều dùng đơn vị Xu để tiến hành. Xin mọi người phối hợp quy đổi VND trở lại Xu. Xin cảm ơn!
Tổng tiền VND
Tổng xu
Quy đổiSau khi quy đổi thành công
mục này sẽ không hiển thị lại
Gửi quy đổi!
Nhấn xem thêm