Số dưQuy định quy đổi thẻ
Chọn nhà mạng:
Bạn có 0 thẻ quy đổi
Hoạt động này không liên quan gì đến
Apple hay Google
Bạn vẫn chưa đủ Xu Cố gắng nhé
Xác nhận
Số thẻ cào :
Nhấn để nạp
Chọn góc trên bên phải
để xem lịch sử đổi thẻ
Số thẻ cào:
Chọn góc trên bên phải để xem lịch sử đổi thẻ
Khoe thu nhập nhận thêm Xu thưởng! Chỉ có hiệu lực đối với giao diện này!
+0 Xu
Khoe thu nhập
Chúc mừng
bạn nhận được
+0 Xu
Đọc báo để nhận nhiều Xu hơn!
Đọc báo
Số dư không đủ
Đi kiếm tiền

Quy định quy đổi thẻ điện thoại:

Cách kiếm thẻ quy đổi: Mời thành công 1 bạn bè, được nhận 01 thẻ quy đổi.

Quy định đền bù:

Đối với những thẻ sau khi quy đổi, nhưng nạp không thành công sẽ được đền bù khi

  • Ngày quy đổi thẻ trên hệ thống cách ngày thẻ đã bị sử dụng ít nhất 10 ngày.
  • Hệ thống cung cấp sai mã thẻ nạp.
  • Thẻ hết hạn sử dụng.

Khi quy đổi các mệnh giá thẻ khác nhau, sẽ cần sử dụng số lượng Thẻ quy đổi khác nhau.

Cách kiếm thẻ quy đổi:

Rủ thành công 1 bạn bè tải app, làm nhiệm vụ kiếm Xu hoặc nhiệm vụ lính mới.

Thẻ quy đổi của bạn không đủ, mời bạn bè để nhận thêm thẻ