Mã giới thiệu là gì?
Khi giới thiệu bạn bè tải VN Ngày Nay, họ có thể nhập Mã giới thiệu này để trở thành Lính mới của bạn, và có cơ hội nhận gói quà tặng trị giá 10.000VND.
Click để copy mã giới thiệu
SỬ DỤNG MÃ GIỚI THIỆU NHƯ THẾ NÀO
Poster chia sẻ Mã giới thiệu
Phiên bản đã cũ,
nâng cấp để tham gia
Nâng cấp ngay