Giới thiệu Lính Mới Bảng Xếp Hạng
Thu nhập 1
Thu nhập 2
Phần thưởng sẽ chia làm 5 lần phát, mỗi lần sẽ chỉ phát 1 phần.
Lính mới sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng.
Nếu phát hiện gian lận,
phần thưởng sẽ bị thu hồi
Bản Quyền giải thích thuộc về VN Ngày Nay
Với mỗi lần lính mới có thêm thu nhập, thượng cấp sẽ được hưởng 10% từ thu nhập đó, có hiệu lực vĩnh viễn.
Đều có thể được thêm thu nhập
Tổng thu nhập
0 VND
Trao Đổi
Nickname
Thu nhập đóng góp
Trạng thái
Mở rộng
Danh sách trống
Tổng thu nhập
-
Cập nhật 1 lần/ngày
Thứ tự
Nickname
Đóng góp
Lính mới
Mở rộng
Danh sách trống