0Xu
(Tỷ giá hôm nay 1 Xu =đ)

* VN Ngày Nay chấp nhận cho người dùng lấy Xu quy đổi thành tiền mặt.

* Tỷ giá sẽ thay đổi dựa theo số liệu người dùng VN Ngày Nay và tình hình thị trường.

Số lượng Xu muốn quy đổi:

Làm thế nào để kiếm được nhiều Xu? >

Hoạt động này không liên quan gì đến
Apple hay Google

Bạn chọnXu quy đổi thành:

đ

Hủy bỏ
Đồng ý
Bạn vẫn chưa đủ Xu Cố gắng nhé
Xác nhận