1.Xu là gì?

Xu là tiền ảo của hệ thống VN Ngày Nay. Xu có thể được sử dụng để đổi thành Tiền, vé dự thưởng trúng iPhone và quà. Xu không thể giao dịch. VN Ngày Nay đang dốc sức nghiên cứu công nghệ blockchain nhằm nâng cao trải nghiệm cho người dùng và chất lượng sản phẩm.

2.Làm sao để kiếm Xu?

Tham gia hoạt động: